Tuesday, April 13, 2021

Hvad kan vi tilbyde?


Wistmo har meget høj fokus på kundetilfredshed, hvadenten det drejer sig om konsulentydelser eller levering af softwareløsninger.

Alle opgaver udføres på baggrund af en grundigt gennemarbejdet projekt-/kravspecifikation som udarbejdes i tæt samarbejde med kunden.

Fokus i enhver opgave er i høj grad på kommunikation og målopfølgning, og der lægges meget høj vægt på at levere den rigtige kvalitet på det aftalte tidspunkt.

Wistmos konsulenter har mange års professionel erfaring med systemudvikling og projektledelse, hvilket er kundernes bedste garanti for leverance af forretningsmæssige sunde og profitable løsninger.

Wistmo ApS. Universitetsparken 7 DK-4000 Roskilde. +45 28 10 34 00
Copyright © 2021 Wistmo ApS.