Tuesday, April 13, 2021

I teknologiens centrum


Wistmo er placeret i forskerparken CAT i selskab med en række andre vidensbaserede virksomheder

Forskerparkens fokus på innovation, synergi og erfaringsudveksling, giver et ideelt udgangspunkt for en virksomhed som Wistmo.

Wistmos fokus er Telekommunikation og IT - teknologier i rivende udvikling. Ambitionen er at vedligeholde og opretholde et meget højt vidensniveau hos Wistmos medarbejdere, og det er derfor en stor fordel at være placeret i et miljø med verdens førende forskere på området.

Wistmo ApS. Universitetsparken 7 DK-4000 Roskilde. +45 28 10 34 00
Copyright © 2021 Wistmo ApS.